Цілі та проблематика. Журнал «Соціально-правові студії» – це науковий рецензований журнал, який публікує оригінальні дослідницькі та оглядові статті авторів з різних країн із широкого кола питань на тему юриспруденції, правоохоронної діяльності, економіки, психології та суміжних наукових напрямів. Більше про це у розділі Цілі та проблематика.

Засновники видання: Львівський державний університет внутрішніх справ.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації: КВ № 25025-14965ПР від 19.11.2021 р.

Рік заснування: 2018.

Періодичність випуску: 4 рази на рік.

Мова видання: англійська.

Головний редактор:

Заступник головного редактора: Ірина Ревак.

Журнал включений до переліку наукових фахових видань України за категорією «Б»:

  • з юридичних наук за спеціальностями 081 – Право та 262 – Правоохоронна діяльність (наказ МОН від 18.12.2018 № 1412);
  • з економічних наук за спеціальностями 051 – Економіка, 072 – Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент (наказ МОН від 15.10.2019 № 1301);
  • зі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю 053 – Психологія (наказ МОН від 28.12.2019 № 1643).

У редакційну колегію наукового журналу входять відомі вчені з України, Азербайджану, Польщі та Сербії. Інформація про повний склад розміщена в розділі Редакційна колегія.

Індексація. Журнал «Соціально-правові студії» індексується міжнародними базами данних та каталогами:

Index Copernicus
Index Copernicus logo
Фахові видання
України
Фахові видання <br>України | МОН logo
НБУ ім. В.І. Вернадського
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського logo
Інституційний репозитарій ЛДУВС
Інституційний репозитарій Львівського державного університету внутрішніх справ logo